Maltézská pomoc

obecně prospěšná společnost

Maltézská pomoc - obecně prospěšná společnost

Maltézská pomoc – obecně prospěšná společnost


Novinky z Maltézské pomoci - duben 2014

Vážení přátelé a příznivci Maltézské pomoci,

uběhnul další měsíc a u nás se toho mnoho událo. Máme, na rozdíl od veřejných sdělovacích prostředků, samé dobré zprávy. V řádných termínech jsme odevzdali všechna vyúčtování dotací z roku 2013 (za rok 2013 to...Více...


Velký projekt pomoci postiženým povodněmi v Hoříně 2013 probíhá úspěšně.

V červnu 2013 byly obce Hořín a okolí postiženy devastující povodní. Celková škoda na majetku u cca 150 rodin byla vyčíslena na 50 mil Kč. Doposud dostali poškození občané podporu ve výši 7,87 mil Kč od státu, krajů, obcí a...Více...


Informace za leden 2014

Vážení přátelé a příznivci Maltézské pomoci,

 

Máme samé dobré zprávy. Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodlo o udělení dotací na rok 2014 a Maltézská pomoc dopadla velmi dobře. Snad jen s výjimkou dopravy postižených dětí na Mělníku, kde dotace kryjí pouze slabou...Více...


starší zprávy

Benefiční koncert

...Více...

V Přerově pomáháme již třetím rokem

V médiích často slyšíme jen negativní informace, ale skutečnost dokáže být i jiná. Například naše už dvouletá práce s lidmi, kteří byli a jsou ochotni přinášet druhým radost, úsměvy a někdy i přátelství, třebaže by jim tito lidé mohli být...Více...


VZDĚLÁVACÍ KURZ PRO DOBROVOLNÍKY MALTÉZSKÉ POMOCI

Ve dnech 21. a 22. března 2014 proběhl v olomouckém centru Maltézské pomoci vzdělávací kurz pro dobrovolníky moravských center. Kurz byl určen především novým dobrovolníkům zapojených do programů Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením a Pomoc pečujícím při hlídání...Více...


starší aktuality