Maltézská pomoc

obecně prospěšná společnost

Maltézská pomoc - obecně prospěšná společnost

Maltézská pomoc – obecně prospěšná společnost


Novinky z Maltézské pomoci - duben 2014

Vážení přátelé a příznivci Maltézské pomoci,

uběhnul další měsíc a u nás se toho mnoho událo. Máme, na rozdíl od veřejných sdělovacích prostředků, samé dobré zprávy. V řádných termínech jsme odevzdali všechna vyúčtování dotací z roku 2013 (za rok 2013 to...Více...


Velký projekt pomoci postiženým povodněmi v Hoříně 2013 probíhá úspěšně.

V červnu 2013 byly obce Hořín a okolí postiženy devastující povodní. Celková škoda na majetku u cca 150 rodin byla vyčíslena na 50 mil Kč. Doposud dostali poškození občané podporu ve výši 7,87 mil Kč od státu, krajů, obcí a...Více...


Informace za leden 2014

Vážení přátelé a příznivci Maltézské pomoci,

 

Máme samé dobré zprávy. Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodlo o udělení dotací na rok 2014 a Maltézská pomoc dopadla velmi dobře. Snad jen s výjimkou dopravy postižených dětí na Mělníku, kde dotace kryjí pouze slabou...Více...


starší zprávy

Dobrovolník Maltézské pomoci v rádiu Impuls

http://poslitodal.impuls.cz/nominovan-josef-majer-milionovy-clovek.html

...Více...

Vzdělávání dobrovolníků Maltézské pomoci

Dobrovolníci olomouckého centra Maltézské pomoci z programu „Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny“ se setkali ve dnech 11. a 12.  dubna na vzdělávacím kurzu. Kurz by věnován především začínajícím dobrovolníkům, ale i ti, kteří se do našich dobrovolnických...Více...


Benefiční koncert

...Více...

starší aktuality