Adopce osamělých seniorů a lidí se zdravotním postižením

Kontakt

Maltézská pomoc, o. p. s.

Centrum Brno
Dvořákova 13 (2.patro)
602 00 Brno

Fotogalerie

Mikulášská besídka 2017Mikulášská besídka 2015

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.