Jarmark neziskovek 2016

Publikováno: 11.04.2016

V rámci mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět se již tradičně ukustečnil Jarmark neziskovek. Tento rok se konal 4.4. na fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Sešlo se tu přes 30 nevládních neziskových organizací, které se aktivně podílí na zlepšování životního prostoru v Brně, a to na poli sociálním, environmentálním, výchovném i kulturním. Na infostáncích jednotlivých oraginzací mohli návštvníci získat informace o činnosti organizací a zejména i o příložitostech, jak se zapojit či organizaci podpořit.

Návštěvníci, kteří navštívili infostánek Maltézské pomoci si mohli s našemi pracovnicemi popovídat o našich projektech, dobrovolnických příležitostech a mohli si dokonce zasoutěžit ve vědomostním kvízu, týkajícím se problematiky stáří.

Děkujeme všem organizátorům za možnost zúčastnit se a už se těšíme na příští ročník. 

Zobrazit všechny novinky >

Kontakt

Maltézská pomoc, o. p. s.

Centrum Brno
Dvořákova 13 (2.patro)
602 00 Brno

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.