Spolupráce brněnského centra Maltézské pomoci s Dobrovolnickým centrem 67

Publikováno: 12.05.2016

Od září 2015 spolupracuje brněnské centrum Maltézské pomoci s Dobrovolnickým centrem 67. To začalo od září pořádat sérii vzdělávacích workshopů a síťovacích setkání pro všechny, kdo se v Brně a okolí snaží zapojovat do svých aktivit dobrovolníky. A že nás není v Brně málo - od malých neformálních skupin až po velké zajeté organizace. V rámci vzdělávacích workshopů pro koordinátory dobrovolníků jsme měli možnost získat mnoho zajímavých informací o tom, jak pracovat efektivně s dobrovolníky. V rámci síťovacích setkání jsme měli potom příležitost seznámit se s dalšími organizacemi, které pracují s dobrovolníky a posdílet návzájem své zkušenosti. Každý měsíc se jeden pátek  v Dobrovolnickém centru také setkáváme na neformálních snídaních, kde pokračujeme ve spolupráci na vytvoření střechy, která by zastřešovala organizace pracující s dobrovolníky v Brně a okolí a zajistila by, že každý dobrovolník se dostane tam, kde ho potřebují a kde ho to bude bavit.

Tímto děkujeme DC 67 za aktivitu, kterou se snaží přispět ke kvalitní práci s dobrovolníky. 

Zobrazit všechny novinky >

Kontakt

Maltézská pomoc, o. p. s.

Centrum Brno
Dvořákova 13 (2.patro)
602 00 Brno

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.