O nás

Maltézská pomoc je nestátní nezisková organizace, zřízená českým Velkopřevorstvím Suverénního řádu Maltézských rytířů. Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností.

Poskytujeme sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, realizujeme dobrovolnické programy akreditované podle zákona 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě a další aktivity humanitárního charakteru.

 

CÍLE
Základním cílem Maltézské pomoci je služba trpícím a potřebným v duchu křesťanské lásky k bližnímu. Výsledkem naší činnosti je pomoc osobám v začlenění se do života společnosti v rámci fyzických i psychických možností konkrétního jedince. Chceme předcházet či zmírňovat sociální izolaci klientů. Služby poskytujeme v prostředí, které je klientovi blízké a není pro něj nepříjemné. Významnou součástí našich služeb je osobní asistence. Všechny služby jsou poskytovány na území České republiky.

CÍLOVÉ SKUPINY
Maltézská pomoc pečuje o rodiny s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, opuštěné staré lidi a o staré lidi upoutané na lůžko, mládež, nemocné, vozíčkáře, děti z dětských domovů a kojeneckých ústavů, vězně, chudé rodiny, lidi starající se o příbuzné, o lidi postižené živelnými katastrofami, lidi bez domova a další potřebné. Bližší informace naleznete v sekci "Naše projekty".

NAŠE CENTRA
Maltézská pomoc, o. p. s., má 12 center: Praha, Brno, Olomouc, Mělník, Uherské Hradiště, Otrokovice, Žatec, Přerov, Šumperk, Jeseník, Valašské Meziříčí a Prostějov. V Českých Budějovicích se nachází partnerská organizace s názvem Česká maltézská pomoc. V Maltézské pomoci aktivně působilo v roce 2017 přes 215 zaměstnanců a 499 smluvních dobrovolníků

HISTORICKÉ POSLÁNÍ
Maltézská pomoc, o.p.s., byla založena 9. 5. 2002 Suverénním řádem Maltézských rytířů – Českým velkopřevorstvím jako jediným zakladatelem. Jako charitativní a humanitární organizace  Suverénního řádu Maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900 leté tradici pomoci trpícím. Hlavní činností Maltézské pomoci, o.p.s., je pomoc potřebným na území České republiky. Posláním Suverénního řádu Maltézských rytířů je vyjádřeno mottem: „Tuitio fidei et obsequium pauperum“ (Obrana víry a pomoc potřebným). Maltézská pomoc naplňuje poslání pomocí potřebným.

MEZINÁRODNÍ ROZŠÍŘENÍ

Maltézská pomoc je nedílnou součástí je nejstarší charitativní organizace na světě a v rámci moderních humanitárních aktivit Řádu, realizovaných prostřednictvím organizace Malteser International ve více než 110 zemích celého světa – od Severní Ameriky přes Střední Východ po Austrálii.

 Zajímavé odkazy

Kontakt

Maltézská pomoc, o.p.s.
Lázeňská 2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
Tel. +420 257 534 935
E-mail: info@maltezskapomoc.cz

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.