Hledáte pomoc?

Člověk hledající pomoc

Maltézská pomoc, o.p.s. pečuje mimo jiné o :

  • osoby, které mají sníženou soběstačnost nebo zdravotní postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby; o dotyčné pečujeme v jejich domácnostech v rámci služby Osobní asistence
  • děti ze sociálně slabých rodin, s kterými trávíme volný čas v rámci Sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a pro které také chystáme dětské tábory
  • opuštěné staré lidi žijící v domovech důchodců nebo v domácnostech, které pravidelně navštěvujeme a pomáháme jim tak znovu se zapojit do života a aktivně s nimi trávíme jejich stáří (Sociálně-aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – Adopce seniorů)
  • vězně, kterým prostřednictvím dopisů pomáháme překonat nelehké chvíle ve výkonu trestu (program Dopisování s vězni)
  • lidi starající se o příbuzné nemocné Alzheimerovou chorobou, kterým se snažíme ulehčit každodenní péči o blízké (služba Pomoc pečujícím)
  • děti s kombinovaným postižením, jejichž rodinám se snažíme odlehčit a vozíme děti denně do speciálních škol, které jim poskytují adekvátní vzdělání (služba Doprava dětí s postižením do škol)
  • lidi postižené přírodními katastrofami, kterým poskytujeme humanitární pomoc

Ocitl jste se Vy, Váš rodinný příslušník, Váš přítel nebo známý v nouzi? Potřebujete pomoci, poradit nebo si třeba jen popovídat? Nejste si jistý, na koho se se svým problémem obrátit? Pokud patříte do některé ze jmenovaných skupin, pročtěte si přehled našich projektů a vyberte si ten, který je Vám šitý na míru. Jestliže máte jiný problém a žádný z našich projektů na Vás „nepasuje“, neváhejte a přesto nám zavolejte do Centrální kanceláře Maltézské pomoci v Praze nebo do centra Maltézské pomoci, pod které spadá Vaše místo bydliště. Budeme se snažit poskytnout Vám i individuální pomoc, pokud to bude v našich silách. Těšíme se na Vás!

Kontakt

Maltézská pomoc, o.p.s.
Lázeňská 2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
Tel. +420 257 534 935
E-mail: info@maltezskapomoc.cz

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.