Jak můžete pomoci

Staňte se dobrovolníkem Maltézské pomoci

Finanční dary

Nabídka dobrovolnictví v Maltézské pomoci

Kontakt: 

Centrum Brno

Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením

Dopisování s vězni

Pomoc osobám se zdravotním postižením při jednorázových akcích

 

Centrum Jeseník

Navštěvování a trávení volného času u seniorů

Petra Lednická; tel.: 736 504 176; e-mail: jesenik@maltezskapomoc.cz

Pomoc osobám se zdravotním postižením

Petra Lednická; tel.: 736 504 176; e-mail: jesenik@maltezskapomoc.cz

Pomoc v nízkoprahových zařízeních pro mládež

Petra Lednická; tel.: 736 504 176; e-mail: jesenik@maltezskapomoc.cz

 

Centrum Mělník

„Adopce seniorů“

 

Centrum Olomouc

Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením

Pomoc pečujícím při hlídání nemocných a osob se zdravotním postižením

Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodin

Dopisování s vězni

Pomoc osobám se zdravotním postižením při jednorázových akcích

 

Centrum Otrokovice

Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením

Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny

Pomoc osobám se zdravotním postižením při jednorázových akcích

 

Centrum Praha

„Adopce seniorů“

 

Centrum Přerov

Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením

Pomoc pečujícím při hlídání nemocných a osob se zdravotním postižením

Pomoc osobám se zdravotním postižením při jednorázových akcích

 

Centrum Šumperk

Sociálně aktivizační programy pro seniory žijícími v pobytovém zařízení sociálních služeb

Zajištění kulturních a společenských akcí pro seniory

Zajištění společenského kontaktu lidem se zdravotním postižením, lidem osamělým a upoutaným na lůžko

Sociálně aktivizační programy pro děti předškolního věku z dětského domova

Zprostředkování společenského kontaktu pro tyto děti, doprovod na výlety, podpora volnočasových aktivit odpovídajících věku a zálibám dětí

 

Centrum Uherské Hradiště

Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny

Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením

Dobrovolnický program v nemocnicích

Pomoc osobám se zdravotním postižením při jednorázových akcích

 

Naše dobrovolnické programy:

 

  1. Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením a Pomoc pečujícím při hlídání nemocných a zdravotně postižených

Jde o terénní programy, jejichž cílem je podněcovat připravené dobrovolníky k vytvoření konkrétního pomáhajícího vztahu mezi ním a klientem, aby tím bylo vytvořeno přátelství přerůstající bránu ústavního pobytového zařízení nebo domácnosti, a tím bylo umožněno staršímu, nemocnému nebo postiženému člověku začleňování do společnosti – to samozřejmě v mezích jeho individuálních psychomotorických a sociálních schopností,  dovedností, potřeb a přání. Dobrovolníkova aktivita by měla zvláště směřovat ke zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, k sociálně-terapeutickým činnostem a rovněž k pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Další možností je odlehčení velké zátěže při péči o dlouhodobě nemocnou nebo postiženou osobu v domácnosti. Pečovatel se tak může v dohodnuté době vzdálit z domácnosti a hlídání přebírá dobrovolník.

 

Tuto tradiční službu Maltézské pomoci poskytují dobrovolníci ve všech našich centrech. V Čechách však tento projekt přestává být podporován (nedostatek finančních zdrojů). Pokud v roce 2016 nezískáme žádné prostředky na její udržení, bude nutné ji výrazně omezit. Naopak na Moravě se daří dobrovolnickou činnost rozvíjet (Olomouc, Přerov, Šumperk) a je podporována.

 

  1. Podpora rodičů dětí se specifickým zdravotním postižením

Tento program si klade za cíl poskytnout oporu a pomoc rodičům dětí s postižením. Je rozložen ve dvou základních rovinách:

Volnočasové aktivity, odlehčovací aktivity a doprovod na tyto aktivity jsou převážně zabezpečovány dobrovolníky, kteří musejí být dobře seznámeni s celou problematikou daného postižení dítěte. Výběr a zařazení dobrovolníka do programu probíhá obdobně jako v programu Pět P.

Péče o postižené dítě je velmi náročná, a proto je každá pomoc vnímána ze strany rodičů velmi pozitivně. Možnosti zapojení jejich dětí s postižením do obvyklých volnočasových aktivit jsou velmi omezené, proto i naše služba, která hledá pomoc této cílové skupině, je velmi vyhledávána.

 

  1. Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny

Dobrovolníci tohoto programu tráví s dítětem jeho volný čas, podle přání rodiny organizují volnočasové aktivity, zajišťují doučování, doprovody na kroužky a vždy přirozenou formou učí děti navazovat přátelské vztahy. Dobrovolnický program se rozvíjí v těchto rovinách:

 

 

Jednorázové akce

V rámci jednotlivých dlouhodobých projektů probíhají i jednorázové akce. Z nich největší je každoroční Mezinárodní setkání vozíčkářů u příležitosti svátku svatých Cyrila a Metoděje během Dnů lidí dobré vůle na Velehradě. Na této akci bývá kolem 70 maltézských dobrovolníků, kteří poskytují asistenci vozíčkářům a pomáhají tam, kde je jich třeba.

 

Podpořte nás jako soukromý nebo firemní dárce

Základem našeho vícezdrojového financování jsou granty od ministerstev, kde každoročně žádáme o příspěvky formou dotačního řízení, dále dotace od krajských úřadů a městských samospráv.
Nedílnou částí je také podpora nadací, individuálních a firemních dárců.

Chcete-li spojit jméno své firmy s Maltézskou pomocí, jejíž tradice sahá do 11. století, a dnes je součástí mezinárodních maltézských aktivit ve více než 110 zemích světa, neváhejte kontaktovat Centrální kancelář Praha nebo naše příslušné centrum v regionu svého bydliště. Rádi se s Vámi sejdeme a probereme veškeré možnosti vzájemně výhodné sponzorské spolupráce.

Chcete-li podpořit Maltézskou pomoc, o.p.s. nebo přímo činnost jednotlivých center nebo služeb a pomoci nám tak naplňovat naše poslání, nabízíme vám několik možností:

Naše dárce dělíme na 4 základní skupiny:

  • firmy a jednotlivci, které věnují pravidelně určitý finanční obnos na provoz organizace
  • firmy a jednotlivci, které věnují určitý finanční obnos na podporu konkrétního vybraného projektu (pravidelně či jednorázově)
  • firmy a jednotlivci, které nám poskytují pravidelný bezplatný servis v oboru svého podnikání
  • firmy a jednotlivci, které nám poskytují věcné dary

Maltézská pomoc, o.p.s.  uvádí logo dárcovské firmy na svých propagačních materiálech a zajišťuje partnerovi pozitivní publicitu na všech svých PR akcích.

Jak nám poskytnout finanční dar?

Bezhotovostním převodem lze finanční dar zaslat na bankovní účet Maltézské pomoci, o.p.s.
BANKOVNÍ DETAILY:
Číslo účtu: 178855778/0300
Adresa banky: Československá obchodní banka, a.s., Lazarská 6, Praha 2
Název majitele účtu: Maltézská pomoc, o.p.s.
Adresa majitele účtu: Lázeňská 2, Praha 1, 118 00

nebo

Číslo účtu: 5333322/0800
Adresa banky: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 62, Praha
Název majitele účtu: Maltézská pomoc, o.p.s.
Adresa majitele účtu: Lázeňská 2, Praha 1, 118 00

Po předběžné domluvě lze také předat hotovost do rukou ředitele Maltézské pomoci, o.p.s. nebo vedoucího zařízení, služby.

Kliknutím na odkaz "Darovací smlouva - vzor" (v dolní části stránky) si můžete stáhnout darovací smlouvu.

Potvrzení daru

Dárce, který požaduje potvrzení o převzetí daru, oznámí toto při kontaktu s kontaktní osobou Centra (asistentka ředitele, ředitel, vedoucí centra).
Pro vystavení dokladu budeme od dárce požadovat jméno, adresu a ve specifickém symbolu rodné číslo (organizace IČO).

 

Daňové úlevy pro dárce

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění umožňuje dárcům odečíst z daňového základu částky darů poskytnutých na účely sociální.
Fyzické osoby mohou podle § 15, odst. 1 od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.
Právnické osoby dar mohou odečíst podle § 20, odst. 8, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně.

Kde nás najdete

BrnoČeské BudějoviceJeseníkMělníkOlomoucOtrokovicePardubicePrahaPřerovŠumperkUherské HradištěValašské MeziříčíŽatec

Kontakt

Maltézská pomoc, o.p.s.
Lázeňská 2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
Tel. +420 257 534 935
E-mail: info@maltezskapomoc.cz

Fotogalerie

Sociální pracovnice s dětmi SAS v centru MPAktivity mělnického Centra

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.