Jak můžete pomoci

Staňte se dobrovolníkem Maltézské pomoci

Finanční dary

Nabídka dobrovolnictví v Maltézské pomoci

Bližší informace o dobrovolnických programech naleznete na stránkách jednotlivých center viz http://www.maltezskapomoc.cz/centra#siteNav  

 

Centrum Brno

Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením

Dopisování s vězni

 

Centrum Jeseník

Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením

Petra Lednická; tel.: 736 504 176; e-mail: jesenik@maltezskapomoc.cz

Dobrovolníci v nemocnicích a zdravotnických zařízeních

Petra Lednická; tel.: 736 504 176; e-mail: jesenik@maltezskapomoc.cz

Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny

Petra Lednická; tel.: 736 504 176; e-mail: jesenik@maltezskapomoc.cz

 

Centrum Mělník

„Adopce seniorů“

 

Centrum Olomouc

Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením

Pomoc pečujícím při hlídání nemocných a osob se zdravotním postižením

Dobrovolníci v nemocnicích a zdravotnických zařízeních

Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodin

Dopisování s vězni

Pomoc osobám se zdravotním postižením při jednorázových akcích

 

Centrum Otrokovice

Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením

Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny

Pomoc osobám se zdravotním postižením při jednorázových akcích

 

Centrum Praha

„Adopce seniorů“

 

Centrum Prostějov

Dobrovolníci v nemocnicích a zdravotnických zařízeních

 

Centrum Přerov

Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením

Pomoc pečujícím při hlídání nemocných a osob se zdravotním postižením

Pomoc osobám se zdravotním postižením při jednorázových akcích

 

Centrum Šumperk

Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením

Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny

 

Centrum Uherské Hradiště

Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny

Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením

Pomoc osobám se zdravotním postižením při jednorázových akcích

 

Centrum Valašské Meziříčí

Dobrovolníci v nemocnicích a zdravotnických zařízeních

 

Podpořte nás jako soukromý nebo firemní dárce

Základem našeho vícezdrojového financování jsou granty od ministerstev, kde každoročně žádáme o příspěvky formou dotačního řízení, dále dotace od krajských úřadů a městských samospráv.
Nedílnou částí je také podpora nadací, individuálních a firemních dárců.

Chcete-li spojit jméno své firmy s Maltézskou pomocí, jejíž tradice sahá do 11. století, a dnes je součástí mezinárodních maltézských aktivit ve více než 110 zemích světa, neváhejte kontaktovat Centrální kancelář Praha nebo naše příslušné centrum v regionu svého bydliště. Rádi se s Vámi sejdeme a probereme veškeré možnosti vzájemně výhodné sponzorské spolupráce.

Chcete-li podpořit Maltézskou pomoc, o.p.s. nebo přímo činnost jednotlivých center nebo služeb a pomoci nám tak naplňovat naše poslání, nabízíme vám několik možností:

Naše dárce dělíme na 4 základní skupiny:

  • firmy a jednotlivci, které věnují pravidelně určitý finanční obnos na provoz organizace
  • firmy a jednotlivci, které věnují určitý finanční obnos na podporu konkrétního vybraného projektu (pravidelně či jednorázově)
  • firmy a jednotlivci, které nám poskytují pravidelný bezplatný servis v oboru svého podnikání
  • firmy a jednotlivci, které nám poskytují věcné dary

Maltézská pomoc, o.p.s.  uvádí logo dárcovské firmy na svých propagačních materiálech a zajišťuje partnerovi pozitivní publicitu na všech svých PR akcích.

Jak nám poskytnout finanční dar?

Bezhotovostním převodem lze finanční dar zaslat na bankovní účet Maltézské pomoci, o.p.s.
BANKOVNÍ DETAILY:
Číslo účtu: 178855778/0300
Adresa banky: Československá obchodní banka, a.s., Lazarská 6, Praha 2
Název majitele účtu: Maltézská pomoc, o.p.s.
Adresa majitele účtu: Lázeňská 2, Praha 1, 118 00

nebo

Číslo účtu: 5333322/0800
Adresa banky: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 62, Praha
Název majitele účtu: Maltézská pomoc, o.p.s.
Adresa majitele účtu: Lázeňská 2, Praha 1, 118 00

Po předběžné domluvě lze také předat hotovost do rukou ředitele Maltézské pomoci, o.p.s. nebo vedoucího zařízení, služby.

Kliknutím na odkaz "Darovací smlouva - vzor" (v dolní části stránky) si můžete stáhnout darovací smlouvu.

Potvrzení daru

Dárce, který požaduje potvrzení o převzetí daru, oznámí toto při kontaktu s kontaktní osobou Centra (asistentka ředitele, ředitel, vedoucí centra).
Pro vystavení dokladu budeme od dárce požadovat jméno, adresu a ve specifickém symbolu rodné číslo (organizace IČO).

 

Daňové úlevy pro dárce

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění umožňuje dárcům odečíst z daňového základu částky darů poskytnutých na účely sociální.
Fyzické osoby mohou podle § 15, odst. 1 od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.
Právnické osoby dar mohou odečíst podle § 20, odst. 8, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně.

Kde nás najdete

BrnoČeské BudějoviceJeseníkMělníkOlomoucOtrokovicePardubicePrahaPřerovŠumperkUherské HradištěValašské MeziříčíŽatec

Kontakt

Maltézská pomoc, o.p.s.
Lázeňská 2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
Tel. +420 257 534 935
E-mail: info@maltezskapomoc.cz

Fotogalerie

Aktivity mělnického CentraReminiscence na Charitě sv. Anežky (Dobrovolnický program: Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením)

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.