Jana, osobní asistentka

Inzerát Maltézské pomoci mne zaujal z prostého důvodu, že na rozdíl od četných nabídek práce pokladní či servírky, šlo o činnost s hlubším smyslem.

Svou přítomností jako osobní asistentka mohu seniorům umožnit zůstat co nejdéle v domácím prostředí, kde se cítí nejlépe, i když už sami nejsou schopni zvládat všechny běžné každodenní povinnosti. Nejde ale jen o pomoc s praktickými věcmi, jde především o to si s lidmi povídat, rozvíjet jejich myšlení a dodat jim pocit, že nejsou na obtíž. Na druhou stranu se od nich můžeme mnohé naučit. Vyprávějí příběhy z minulosti, dozvíme se tak spoustu zajímavých věcí, třeba jak se dříve žilo, s jakým málem si museli mnohdy v mládí vystačit a jak vnímají dnešní konzumní společnost.

I přesto, že práce se seniory je často náročná, životní optimismus některých to hravě vynahradí.

 

Jana, osobní asistentka

Fotogalerie

Kontakt

Maltézská pomoc, o.p.s.
Lázeňská 2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
Tel. +420 257 534 935
E-mail: info@maltezskapomoc.cz

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.