Naše dobrovolnické programy

Osobní asistence

Dobrovolnické programy

Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením

Dobrovolníci v nemocnicích a zdravotnických zařízeních

Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny

Kontakt

Maltézská pomoc, o. p. s.

Centrum Jeseník
Fučíkova 128,
790 01 Jeseník

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.