Prezentace našich aktivit na Dni sociálních služeb na Jesenicku 2017

Publikováno: 27.06.2017

Tak jako v předchozích dvou letech jsme se i letos – v úterý 20. 6. - zúčastnili s naším Centrem tzv. Dne sociálních služeb na Jesenicku.

Tato akce byla pořádána pod záštitou Města Jeseník v rámci programu Týdne sociálních služeb ČR. I letos převzala hlavní patronaci paní místostarostka Zdeňka Blišťanová ve spolupráci s Odborem soc. věcí a zdravotnictví při MěÚ Jeseník, jmenovitě paní Bohumilou Ptáčkovou.

Mohli jsme tak prezentovat aktivity našeho Centra MP a oslovit nové potencionální zájemce o dobrovolnickou službu. Potěšením pro nás bylo dozvědět se, že zájem o dobrovolnictví - v našem malém regionu – stále narůstá, a to nejen ze strany organizací nebo klientů, ale i nových dobrovolníků. smile

Ještě tedy jednou děkujeme (nejen) paní místostarostce Blišťanové a paní Ptáčkové za možnost spoluúčasti, ale i za stále zlepšující se organizaci této příjemné akce. smile

Stejně tak chci jménem naší organizace poděkovat i všem ostatním účastníkům – zástupcům Města Jeseník (J. Kovalčíkovi, S. Landauerové a dalším), všem organizacím, moderátorovi – panu Knedlovi, dále studentům a profesorům místních škol i řadovým občanům a také našim dobrovolníkům, bez nichž by tato akce neměla tu správnou „šťávu“. smile

Díky vám všem za podporu a těším se, že se za rok na stejném místě všichni sejdeme a opět prožijeme krásný čas. A to i za cenu, že sluníčko možná bude „pálit“ stejně jako letos.

Více viz fotopříloha.

 

Petra Lednická, koordinátorka Centra Jeseník

Zobrazit všechny novinky >

Kontakt

Maltézská pomoc, o. p. s.

Centrum Jeseník
Fučíkova 128,
790 01 Jeseník

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.