Kdo jsme

O nás

Naše projekty

Základní dokumenty

Hledáte pomoc?

Projekt Lidé Maltézské pomoci

 

Modltiba pomocných maltézských organizací

Pane, Tys nás povolal, abychom pomáhali trpícím. 

Dej, ať pomáháme nejen skrze naše ruce, ale také skrze naše srdce.

Pane, Ty učíš soucitu s každým trpícím člověkem. Dej nám sílu, abychom dokázali soucítit s trpícím, obvázat raněného, posílit slabého, potěšit umírajícího. Nechť umíme naslouchat našim bližním. Ať dokážeme mít pro každého vždy laskavé a trpělivé slovo a radostný pohled.

Pane, Tys učinil člověka jako tělo a duši. Nauč nás úctě k obojímu. Dej, abychom při péči o nemocné tělo dokázali také pamatovat na ty, kteří klesají na duchu a malomyslní.

Pane, Tys řekl, že služba prokázána trpícímu je službou Tobě samotnému. Dej, abychom Tě dokázali v ubohých spatřovat a jim ukazovat Tebe.

Pane, Tys slíbil těm, kdo podají třeba jen číši vody ve Tvém jménu, že nepřijdou o svou odměnu. Uchovej ji i pro nás, kteří chceme sloužit našim nemocným s oddaností a láskou.

A Ty, Maria, těšitelko zarmoucených a uzdravení nemocných, buď nám vždy moudrou rádkyní a milující matkou.

Amen

Kontakt

Maltézská pomoc, o.p.s.
Lázeňská 2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
Tel. +420 257 534 935
E-mail: info@maltezskapomoc.cz

Fotogalerie

Výroba dárků pro nemocné poutníky do Lurd (2013)Naši členové a maltézský punč v Praze (2016)

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.