Marcela, zaměstnankyně MP

Jako malá jsem milovala hledání čtyřlístků v letní trávě. Nikdy nezapomenu na to napjaté očekávání, dětský údiv a radost nad tím, že se tak dlouho hledaný čtyřlístek najednou jakoby vydělí z ostatní okolní změti zelené trávy a zčistajasna na mě vykoukne… S mou současnou prací v Maltézské pomoci mi to připadá bezmála obdobné.

Po letech mé profesní kariéry, kdy jsem její značnou část strávila na úřednické pozici v sociální sféře, zejména v oblasti výkonu státní správy a samosprávy, mi přijde báječné podílet se na přímé pomoci lidem, kteří to potřebují, být v přátelském týmu lidí, kteří sdílí obdobné profesní hodnoty a řídí se jednoduchým, leč jednoznačným a výstižným heslem, které si Maltézská pomoc vetkla jako své motto, tedy: „Pomáháme s úctou a laskavostí “.

Co tu mám za úkol? Na starosti mám především sociálně aktivizační služby pro seniory, zejména dobrovolnický program „adopce seniorů“. A já si téměř neskromně myslím, že se mi to dětské nadšení vrací a že se mi hledání čtyřlístků začíná po těch letech zase celkem dařit. Nechcete se také přidat?

 

Marcela, zaměstnankyně MP

Fotogalerie

Kontakt

Maltézská pomoc, o.p.s.
Lázeňská 2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
Tel. +420 257 534 935
E-mail: info@maltezskapomoc.cz

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.