Martina, dobrovolnice

K dobrovolničení u Maltézské pomoci mě přivedla moje kamarádka Lenka. Myšlenka pomáhat nikoliv tím, že pasivně věnujeme určitý finanční obnos, ale tím, že darujeme to nejcennější - tedy svůj čas, pochopení, naslouchání, část sami sebe, se mi zalíbila a od února 2016 již nemám „pouze" pokrevní babičku v rodném Šumperku, ale rovněž adoptivní babičku v Brně.

Své nedělní návštěvy, kdy rozmlouváme o cestování, knihách, filmech, nevnímám jako oběť či jako něco, co by bylo hodno obdivu, ale svým způsobem jako sobecký skutek, neb na krásném pocitu pramenícím z vděku do té doby osamělého seniora se člověk stane brzo závislým. Moje maminka pracuje v domově pro seniory a vím, že mnohdy více než nemoc těla trápí bolest duše a pocit odvržení a samoty. Od své adoptivní babičky často slýchám, že mě musí nudit poslouchat vyprávění starého člověka, ale není tomu tak.

Když otevřeme své srdce těm, kteří mají již větší část života odžitou, zjistíme, že jejich moudrost a společnost může být obohacením i pro nás samé.

 

Martina, dobrovolnice

Fotogalerie

Kontakt

Maltézská pomoc, o.p.s.
Lázeňská 2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
Tel. +420 257 534 935
E-mail: info@maltezskapomoc.cz

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.