Osobní asistence

Osobní asistenci nabízejí tyto naše centra: Brno, Mělník, Olomouc, PrahaŽatec.

Cílová skupina:

Cílovou skupinu tvoří lidé se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech. Jedná se zejména o lidi se sníženou možností přirozeného rozvoje nebo sníženou možností uplatnění schopností a osobních předpokladů, způsobenou postižením.

Služba osobní asistence zahrnuje osoby s tělesným, mentálním, zrakovým, sluchovým, duševním a kombinovaným postižením.

Popis služby:

Služba má terénní charakter a začíná kontaktem ze strany klienta, jeho rodiny, lékaře a jiných zainteresovaných o péči. Zájemce o službu je seznámen s podmínkami služby. Následuje osobní návštěva klienta a jeho pečujícího, kteří jsou podrobně seznámeni s podmínkami a průběhem služby, např. s pravidly vyřizování stížností, pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu apod. Služba je částečně hrazená ze strany  klienta podle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách.

Tato služba nabízí:

– pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

– poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

– pomoc při zajištění chodu domácnosti,

– pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,

– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

– aktivizační činnosti.

Pracovníci osobní asistence jsou lidé, kteří mají adekvátní vzdělání k výkonu služby.

Provoz je přizpůsoben charakteru potřeb cílové skupiny uživatelů na základě dohody.

Služba je poskytována v čase, který je součástí obsahu dohody.

 

Více na webu www.osobni-asistence.cz

 

V případě zájmu o poskytování služby kontaktujte zodpovědné zaměstnance za službu v jednotlivých centrech Maltézské pomoci (překlik Centra na horní liště).

 

Kontakt

Maltézská pomoc, o.p.s.
Lázeňská 2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
Tel. +420 257 534 935
E-mail: info@maltezskapomoc.cz

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.