Pomoc pečujícím při hlídání nemocných a zdravotně postižených

Program vznikl ve spolupráci s o. s. Pamatováček v Olomouci. Dobrovolníci se zapojují do respitní péče v rodinách, které pečují o pacienty s Alzheimerovou chorobou. Mají dočasně zastoupit pečovatele a umožnit mu kontakt se společností, odpočinek nebo zajištění potřebných náležitostí, aniž by se musel strachovat o nemocného. Cílem tohoto programu je ulehčit pečujícím jejich každodenní starost o svého blízkého postiženého jakoukoli formou demence (Alzheimerova nemoc aj.) nebo jinou závažnou nemocí. Dobrovolníci dochází do domácností klientů a alternují roli pečovatele, který si zatím může vyřídit záležitosti na úřadech, u lékaře, zajistit si nákup, zajít do společnosti svých přátel nebo si jednoduše odpočinout. Kromě nemocných Alzheimerovou nemocí nabízíme naši respitní pomoc také všem pečovatelům o dlouhodobě nemocné s různými postiženími.

Kontakt

Maltézská pomoc, o.p.s.
Lázeňská 2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
Tel. +420 257 534 935
E-mail: info@maltezskapomoc.cz

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.