Pomoc zdravotně postiženým osobám při jednorázových akcích

Tento program je nasměrován na organizaci větších akcí (například poutí a setkání), při kterých potřebuje Maltézská pomoc jednorázovou pomoc dobrovolníků. Těm je hlavně svěřena péče o vozíčkáře nebo jinak postižené účastníky (podle povahy akce), popřípadě pomoc při organizaci akce. Dobrovolníci jsou připraveni a vyškoleni v základní ošetřovatelské péči, v základech první pomoci a základech komunikace se zdravotně postiženou osobou. Kromě této rychlé školící varianty nabízíme dobrovolníkům účast na půlročním zdravotnickém kurzu opravňujícím k výkonům nižšího zdrav. personálu.

Zvláštním způsobem je tento program realizován při organizaci Mezinárodního setkání vozíčkářů na Velehradě během státního svátku sv. Cyrila a Metoděje; jedná se o již tradiční dvoudenní akci. Vozíčkářům je nabídnut osobní doprovod našimi dobrovolníky na celou dobu konání akce. Dále mají dobrovolníci možnost pomoci při doprovodu osob se zdravotním postižením na tradiční pouť do Lurd, při letních táborových akcích apod.

Kontakt

Maltézská pomoc, o.p.s.
Lázeňská 2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
Tel. +420 257 534 935
E-mail: info@maltezskapomoc.cz

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.