Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny

Místo realize: Olomouc, Uherské Hradiště

Dobrovolníci tohoto programu se mohou zapojit do následujících činností:

– Navštěvování a podpora dětí v Kojeneckém ústavu (věková kategorie od 1 roku do 3 let)

– Navštěvování a podpora dětí v Dětském domově v Olomouci (věková kategorie od 3 do 6 let)

– Pomoc při podpoře dětí a rodičů v rámci Rodinného centra

– Práce s dětmi se zrakovým, sluchovým nebo kombinovaným postižením v rodinách

Cílem programu je psychosociální podpora dětí, mládeže a také rodiny. Zvláštním způsobem je program zaměřen na ty děti a mládež, jejichž životní dráha je již nějak narušena, obvykle nějakým sociálním či zdravotním problémem.

Dobrovolníci se podílejí zejména na:

a) aktivizačních činnostech (nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte a zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,

b) sociálně terapeutických činnostech – nespecifická socioterapie osobním příkladem v kontextu přátelského vztahu, jejíž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování dítěte,

c) zprostředkování kontaktu s přirozeným společenským prostředím – vyhledávání, spoluúčast a doprovázení dětí na zájmové aktivity,

d) pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – pomoc při vyřizování běžných záležitostí s ohledem na věk dítěte a zejména pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování dítěte mezi vrstevníky a okolní komunitu.

Kontakt

Maltézská pomoc, o.p.s.
Lázeňská 2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
Tel. +420 257 534 935
E-mail: info@maltezskapomoc.cz

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.