Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Místo poskytování služby: BrnoOlomouc

Definice služby:

Jedná se o terénní službu, která pomáhá zprostředkovávat kontakt se společenským prostředím, vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

Cílem poskytované služby je psychosociální pomoc seniorům a zdravotně postiženým osobám.

Cílová skupina:

Do cílové skupiny spadají osoby osamocené nebo ohrožené sociálním vyloučením z důvodů svého stáří, zdravotního stavu nebo postižení.

Popis služby:

Vyškolený a připravený dobrovolník pravidelně přichází za potřebnou osobou dané cílové skupiny, ať už do domácnosti nebo pobytového zařízení zprostředkovávat kontakt se společenským prostředím, provádí sociálně terapeutické činnosti v rámci přátelského kontaktu s uživatelem služby a pomáhá při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. Role dobrovolníka má v této službě povahu společníka, který podporuje uživatele sociální služby ve společenských aktivitách, do kterých by bez jeho přispění osoba nemohla vstoupit.

Při uskutečňování našich služeb se snažíme o možnost navázání konkrétního vztahu mezi klientem a dobrovolníkem na základě osobního přístupu. Důležitým principem je křesťanská láska k bližnímu a křesťanská etika vycházející z činnosti a tradice Řádu Maltézských rytířů, který je zřizovatelem Maltézské pomoci, o.p.s.

V případě zájmu o službu jako dobrovolník nebo klient můžete kontaktovat příslušné zodpovědné zaměstnance Maltézské pomoci v jednotlivých centrech Maltézské pomoci.

Kontakt

Maltézská pomoc, o.p.s.
Lázeňská 2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
Tel. +420 257 534 935
E-mail: info@maltezskapomoc.cz

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.