Pomoc lidem v sociální nouzi

Místo poskytování služby: Praha

Cílová skupina:

Naší cílovou skupinou jsou lidé bez domova, žijící v provizorních přístřešcích (stanech, chatrčích, krabicových domech), kteří nedocházejí za žádnou ambulantní službou, nekomunikují s úřady, nemají vyřízeny základní dávky, ačkoli na ně mají nárok, a které by jim mohly pomoci jejich situaci řešit, kdyby je pobírali.

Popis realizace poskytování služby:

Služba plně vykazuje charakter terénní služby. To znamená, že veškerá komunikace a sociální práce s klienty, od prvního kontaktu – mapování situace klienta, přes opakované kontakty – hledání řešení, navrhování variant řešení a práci na změně a motivaci, až po komunikaci s úřady a vyřizování osobních záležitostí probíhá v lokalitě, kde daný člověk přežívá. Dále doprovod při vyřizování osobních záležitostí na úřady a k lékaři. Zprostředkování kontaktu na ubytovací zařízení (azylové domy, noclehárny, dluhové poradenství, pastorační práce).

Naším hlavním cílem je prostřednictvím intenzivní, individuální terénní sociální práce postupně umožnit zlepšování sociální situace uživatelů. Dalším cílem je monitorování výskytu osob bez domova a jejich zdravotního a psychického stavu, aby bylo možné preventivně zasáhnout v případě podezření na výskyt infekčního onemocnění či závažných psychických poruch a zabránit tak ohrožení okolní, většinové společnosti.

Kontakt

Maltézská pomoc, o.p.s.
Lázeňská 2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
Tel. +420 257 534 935
E-mail: info@maltezskapomoc.cz

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.