Vzdělávání seniorů

Vzdělávání seniorů v moderních technologiích
Místo konání: Olomouc

Základním cílem projektu je zlepšení dovedností seniorů v oblasti používání moderní techniky (práce na PC a ovládání internetu, bezpečnost na internetu, komunikace přes internet, sdílení a přesun fotografií). Dále rovněž získání informací k pořízení moderních technologií. Projekt je realizován prostřednictvím kurzů a individuálního vzdělávání.

Kontakt:

Karel Čapka

605 228 161

karel.capka@maltezskapomoc.cz

Kontakt

Maltézská pomoc, o.p.s.
Lázeňská 2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
Tel. +420 257 534 935
E-mail: info@maltezskapomoc.cz

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.