Vzdělávání seniorů v moderních technologiích

Moderní senior

Výuka je realizována v celkovém počtu 30 hodin rozdělených do 10 lekcí po 3 hodinách. Každá 3 hodinová lekce je složena z opakovací části, nové látky a upevňování nové látky. Lekce je proložená přestávkami dle potřeb účastníků. Kurzy telefonů mají šest lekcí po 2 hodinách.

Kurzy nyní probíhají na adrese Wurmova 7 v areálu Centra Maltézské pomoci v Olomouci. V učebně je k dispozici šest notebooků. V případě potřeby je možné vzdělávat se také na vlastním notebooku seniora, pokud si ho senior do výuky přinese s sebou.

Nabízíme

Kontakt: Karel Čapka, 605 228 161, karel.capka@maltezskapomoc.cz, Maltézská pomoc centrum Olomouc.

Kontakt

Maltézská pomoc, o.p.s.
Lázeňská 2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
Tel. +420 257 534 935
E-mail: info@maltezskapomoc.cz

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.