Slovo pana ředitele

Publikováno: 11.09.2018

Vážení příznivci Maltézské pomoci,
 
skončily prázdniny, které pro nás nebyly vůbec odpočinkové. Zabývali jsme se kontrolou vyúčtování všech dotací, které jsme dostali v Praze v roce 2017. Vše je v pořádku a bez závad. Zároveň u nás probíhala kontrola z Jihomoravského kraje, opět vyúčtování dotací za rok 2017. V podstatě jedinou jejich připomínkou bylo, že si přejí, abychom účetnictví účtovali každý měsíc a nikoliv dvěma většími položkami za rok. Nikoho však už příliš nezajímá, že to pro nás znamená zátěž v podobě šestinásobného množství účetních operací. Také chystáme a odesíláme žádosti na příští rok a připravujeme se na další kontrolu v Brně v polovině září.

Čekají nás změny

Ve středu 5. 9. se v Praze sešli vedoucí center a připravili plán pro rok 2019, projednali plnění strategického plánu a přípravu velké náborové akce na přijetí dobrovolníků a asistentek. Tento projekt navrhla společnost AMI Communications (Google Ads nám věnuje reklamní prostor v hodnotě cca 200 tis Kč/měsíc).

V Maltézské pomoci došlo též k řadě personálních změn. Za pana Kubačáka, který k 31. 8. svoji práci v Maltézské pomoci ukončil, nastoupila nová vedoucí projektu Pomoc lidem bez domova paní Barbora Deutschová. V Praze nastoupila nová koordinátorka osobní asistence paní Kateřina Ziková. Svoji více než desetiletou činnost v Maltézské pomoci ukončí k 10. 9. vedoucí centra Praha pan Adam Šimek. Na jeho místo nastoupí nová vedoucí paní Radka Vališková. Jako vedoucí
žateckého centra nově nastoupila paní Renata Kubínková. Všem přeji hodně úspěchů při práci v naší organizaci.

Maltézská pomoc v televizi
Začátkem října pořádá naše centrum v Olomouci konferenci o dobrovolnictví. Také jsme podepsali smlouvy na pořádání ceny Křesadlo v olomouckém a jihomoravském kraji. V úterý 18. 9. se můžete těšit na vysílání dokumentu o dobrovolnictví v Maltézské pomoci na ČT2 ve 20:55. Dokument natočil náš velmi známý režisér Vít Olmer za účinné spolupráce paní Dity Rudolfové, koordinátorky dobrovolnictví v Praze. Dne 15. 9. přednesu pro shromáždění členů řádu Maltézských rytířů informaci o naší činnosti a paní Rudolfová bude informovat o dobrovolnictví v Maltézské pomoci. Jak vidíte, Maltézská pomoc toho má hodně na práci a vůbec se nenudíme.
 
Jiří Juda, ředitel

Přispějte na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.

Zobrazit všechny novinky >

Kontakt

Maltézská pomoc, o.p.s.
Lázeňská 2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
Tel. +420 257 534 935
E-mail: info@maltezskapomoc.cz

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.