Slovo ředitele (srpen 2016)

Publikováno: 16.08.2016

Vážení příznivci Maltézské pomoci,

tři čtvrtiny prázdnin jsou za námi, ale ve vedení společnosti to není znát. Naprosto překvapivě probíhá v létě řada kontrol naší činnosti - například v Brně hned dvě. Velmi důkladná kontrola proběhla 10. 8. za strany Ministerstva vnitra. Kontrolováno bylo všech šest akreditovaných dobrovolnických programů, a to velmi detailně jak po stránce ekonomické, tak i z hlediska funkčnosti a naplňování cílů projektů. Čeká nás kontrola z Magistrátu Prahy ohledně registrace služeb.

Ve všech kontrolách jsme obstáli velmi dobře, neboť vedení oddělených účetnictví všech dotačních titulů umožňuje naprosto přesné vyúčtování. Drobné nedostatky se projevují v personalistice, respektive v přesném vyjádření prováděné činnosti v popisech práce. Vedle toho musíme během srpna odevzdávat průběžná hlášení o čerpání finančních prostředků, již podáváme žádosti o dotace na rok 2017 (Ústecký kraj).

Za první pololetí byly náklady společnosti 15,5 mil. Kč a očekáváme celkové náklady za rok 2016 ve výši 32 mil. Kč. Máme 150 zaměstnanců a kolem 400 dobrovolníků.

Skupina dvaceti pěti klíčových zaměstnanců je stabilizována, jsou to vesměs sociální pracovníci s vysokoškolským vzděláním. Pracovníci v sociálních službách, tedy osobní asistentky, tvoří většinu ze stávajících 150 zaměstnanců. I zde máme v každém centru řadu klíčových asistentek, které jsou u nás zaměstnány dlouhodobě, a hlavně ony vytvářejí naši skvělou pověst mezi klienty. Vzhledem k růstu počtu klientů přijímáme každý měsíc 10 - 20 nových asistentek, přibližně 10 jich však končí z nejrůznějších důvodů. Ta nám působí velkou zátěž na proškolování nových zaměstnanců.

Daří se všem našim projektům, máme intenzivní žádosti o rozšíření dopravy dětí s kombinovaným postižením do speciální školy na Mělníku, stejně tak o pomoc lidem bez domova je veliký zájem v Praze. A to jsou vše spíše radostné starosti.

 

Jiří Juda

Zobrazit všechny novinky >

Kontakt

Maltézská pomoc, o.p.s.
Lázeňská 2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
Tel. +420 257 534 935
E-mail: info@maltezskapomoc.cz

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.