Sociální služba: Osobní asistence

Osobní asistentka pomáhá klientceNa návštěvě u klientkyOsobní asistentka doprovází klienta

Kontakt

Maltézská pomoc, o. p. s.

Centrum Olomouc
Wurmova 7
779 00 Olomouc

Fotogalerie

Dobrovolnický program: Dopisování s vězniKřesadlo 2015-Exkurze do věznice Kuřim v rámci vzdělávacího kurzu pro dobrovolníky

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.