Naše služby a dobrovolnické programy

Osobní asistence

Služby pro rodiny s dětmi

Senioři a osoby se zdravotním postižením

Doprovázení pěstounských rodin

Dobrovolnické programy

Dobrovolníci v nemocnicích a zdravotnických zařízeních

Pomoc napříč generacemi

Dopisování s vězni

Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny

Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižení

Pomoc pečujícím při hlídání nemocných a zdravotně postižených

Pomoc osobám se zdravotním postižením při jednorázových akcích

Kontakt

Maltézská pomoc, o. p. s.

Centrum Olomouc
Wurmova 7
779 00 Olomouc

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.