Olomouc bude hostit konferenci o dobrovolnictví

Publikováno: 17.09.2018

Konference se bude konat dne 4. října 2018 v Kongresovém sále Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, v čase od 9:00 do 15:00 hod. Cílem konference je představit aktuální situaci dobrovolnické služby v Olomouckém kraji s ohledem na celostátní rovinu (legislativa, financování) a možný potenciál rozvoje dobrovolnictví zvláště v sociální oblasti. Konference je určena zástupcům vysílajících a přijímajících organizací v oblasti dobrovolnické služby, zájemcům z řad NNO a poskytovatelů sociálních služeb rozvíjejících dobrovolnictví.

Záštitu nad konferencí převzal hejtman Olomouckého kraje pan Ladislav Okleštěk. Konference je bezplatná, občerstvení je zajištěno. Program konference naleznete v příloze. Prosíme o případnou rezervaci tohoto termínu ve Vašich diářích a sdělení zájmu se konference zúčastnit prostřednictívm formáláře, a to do 23. 9. 2018. Případné další dotazy směřujte na e-mail: olomouc@maltezskapomoc.cz. Kapacita kongresového sálu je omezená, Vaše účast bude následně potvrzena.

Na setkání se těší Mgr. Irena Sonntagová, vedoucí odboru

 

Registrace zde.


Program konference

Moderátor ThLic. Michal Umlauf, Maltézská pomoc, o. p. s.

9:00 - 9:30 Registrace účastníků

9:30 – 9:45 Zahájení a úvodní slovo Mgr. Irena Sonntagová, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje

9:45 – 10:45 Celostátní situace, možnosti rozvoje dobrovolnictví v ČR Zástupci MV ČR, odbor prevence kriminality
JUDr. Michal Barbořík, Mgr. Nataša Diatková, Ing. Hana Frýdlová

10:45 - 11:00 Přestávka na kávu 11:00 - 12:00 Pohled a zhodnocení dobrovolnictví z hlediska NNO S důrazem na komunitní život PhDr. Jiří Tošner, zakladatel HESTIA - Centrum pro
dobrovolnictví, z. ú.

12:00 - 13:00 Přestávka na oběd 13:00 – 13:20 Ocenění dobrovolníků Křesadlo v Olomouckém kraji 2018 –
vyhlášení osmého ročníku ThLic. Michal Umlauf, Maltézská pomoc, o.p. S.

13:20 – 13:40 Univerzitní dobrovolnické centrum v Olomouci Doc. Tatiana Matulayová, CMTE UP, vedoucí Katedry
křesťanské sociální práce 13:40 – 14:45 Představení vybraných dobrovolnických projektů Olomouckého kraje

13:45 – 13:55 Mgr. Lucie Švábová, Maltézská pomoc, o.p.s.

13:55 – 14:05 Mgr. Tereza Kvapil Pokorná, Amelie, z.s.

14:05 – 14:15 Mgr. Michal Prokeš, Člověk v tísni o.p.s. - Prostějovsko

14:15 – 14:25 Mgr. Petra Stejskalová, Dobrovolnické centrum Fakultní
nemocnice Olomouc

14:25 – 14:35 Libuše Skálová, Sjednocená organizace nevidomých a
slabozrakých ČR - Oblastní odbočka Šumperk

14:35 – 14:45 Bc. Lubomír Vraj, Domov seniorů Pohoda Chválkovice, p.o.

14:50 – 15:00 Shrnutí a zakončení konference

Zobrazit všechny novinky >

Kontakt

Maltézská pomoc, o. p. s.

Centrum Olomouc
Wurmova 7
779 00 Olomouc

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.