Mikulášská sbírka 2018 přinesla mnoho darů

Publikováno: 04.01.2019

I letos ořádala počátkem měsíce prosince Maltézská pomoc, o.p.s., centrum Olomouc ve spolupráci se základními školami na Olomoucku Mikulášskou sbírku. Letošní rok se zapojilo do materiální pomoci rodinám v tíživé situaci šest základních škol (ZŠ sv. Voršily v Olomouci, ZŠ Nedvědova, Fakultní ZŠ na ulici Helsinská i Fakultní ZŠ na Terrerově náměstí v Olomouci, ZŠ Gagarinova – Droždín, a ZŠ na Svatém Kopečku), Rodinné centrum Heřmánek a řada dobrodinců, kterým patří vřelé poděkování.

Díky štědrosti dárců byla přímá pomoc poskytnuta téměř 40 rodinám, které využívají naše služby pro rodiny s dětmi. V rámci spolupráce s dalšími organizacemi a centry Maltézské pomoci pak pomoc získala řada dalších desítek rodin jak v Olomouci, v Přerově a okolí, tak na Jesenicku. Ještě jednou děkujeme všem zapojeným za jejich štědrost, ochotu i čas a těšíme se na další ročník této akce, která potvrzuje, že lidé v nouzi nejsou ostatním lhostejní. Děkujeme.

Přispějte na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.

Autor: Jana Jeklová

 

Službu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi podporuje statutární město Olomouc.

Zobrazit všechny novinky >

Kontakt

Maltézská pomoc, o. p. s.

Centrum Olomouc
Wurmova 7
779 00 Olomouc

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.