Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny v Olomouci během 1. pololetí 2017

Publikováno: 17.08.2017

Na základě pololetní zprávy budeme postupně zveřejňovat informace za jednotlivé sociální služby, dobrovolnické programy a další projekty olomouckého centra Maltézské pomoci. Dozvíte se tak nejen, v čem spočívá jejich náplň a jak se jim v 1. pololetí 2017 dařilo, ale i to, kolik mají klientů či dobrovolníků. Jako sedmé se nám představují: 

Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny

Do Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a Doprovázení pěstounských rodin vstupují dobrovolníci ze Sociálně aktivizačních programů pro děti, mládež a podporu rodiny.

Pomoc dobrovolníků spočívá v podpoře rozvoje dítěte při pravidelném setkávání s ním a společném trávení volného času. Náplň setkávání je různorodá a závislá na možnostech dobrovolníka a dítěte i přání rodiny. Dobrovolník může pomáhat dítěti se školní přípravou, doprovázet do kroužků, hrát si, číst, chodit na procházky, sportovat, atd. Aktivity dobrovolníka v rodině pomáhá nastavit koordinátor (sociální pracovník) a jsou plánovány tak, aby podporovaly co nejlepší vývoj dítěte a vedly k prevenci vzniku sociálně patologických jevů.

V prvním pololetí letošního roku bylo zapojeno 17 dobrovolníků, kteří odpracovali 321 hodin.

 

(MaZ)

Zobrazit všechny novinky >

Kontakt

Maltézská pomoc, o. p. s.

Centrum Olomouc
Wurmova 7
779 00 Olomouc

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.