V Olomouci proběhla supervize pro dobrovolníky

Publikováno: 30.11.2016

Ve  čtvrtek 24. listopadu proběhla v centru Maltézské pomoci supervize pro dobrovolníky.

Sešla se skupinka osmi dobrovolníků, přičemž většina dochází do domova seniorů POHODA ve Chválkovicích. Jedna dobrovolnice přijela až z Prostějova, kde také navštěvuje domov pro seniory. Supervize proběhla v příjemném prostředí pod vedením pana Bc. Lubomíra Vraje – vedoucího sociálního úseku domova seniorů POHODA. 

Tímto bych chtěla poděkovat za účast panu Vrajovi, ale také všem účastníkům.

 

(AlF)

Zobrazit všechny novinky >

Kontakt

Maltézská pomoc, o. p. s.

Centrum Olomouc
Wurmova 7
779 00 Olomouc

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.