O nás

Zřizovatelem Maltézské pomoci, o. p. s., je Řád maltézských rytířů a její Centrální kancelář se nachází v Praze. Vedoucím Maltézské pomoci, o. p. s., Centra Olomouc je ThLic. Michal Umlauf. 

15 letá tradice

Diecézní centrum Maltézské pomoci v Olomouci zahájilo svou oficiální činnost v září roku 2003.

Nejdůležitější aktivity centra tvoří tradičně činnosti postavené na bázi dobrovolnické služby (Pomoc osamoceným seniorům a zdravotně postiženým, Pomoc pečujícím při hlídání nemocných a postižených, Dopisování s vězni, Pomoc pro zdravotně postižené při jednorázových akcích a Sociálně aktivizační činnosti pro děti, mládež a podporu rodiny), registrované sociální služby (sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, velmi dobře se rozvíjející sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a osobní asistence). Úspěšně jsme pokračovali v realizaci programu Vzdělávání seniorů a poradenství v oblasti moderních technologií, který vznikl v rámci komunitního plánování sociálních služeb města Olomouce, do něhož je Maltézská pomoc aktivně zapojena.

Olomoucké centrum Maltézské pomoci má již několik desítek zaměstnanců a spravuje další centra v Jeseníku, Otrokovicích, Přerově, Šumperku, Uherském HradištiValašském Meziříčí a Prostějově.

Centrum se pravidelně podílí na udílení cen Křesadlo pro významné dobrovolníky v Olomouckém kraji. Též zajišťuje veškerou asistenční a zdravotní službu během Mezinárodního setkání vozíčkářů na Velehradě v rámci Dnů lidí dobré vůle. V adventním období již několikátým rokem pořádá tradiční sbírku pro potřebné „Zkuste udělat zázrak - Staňte se Mikulášem“.

Kontakt

Maltézská pomoc, o. p. s.

Centrum Olomouc
Wurmova 7
779 00 Olomouc

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.