Osobní asistence

Osobní asistence poskytovaná Maltézskou pomocí v Olomouci nabídla poprvé své služby v roce 2010. Jedná se o registrovanou službu dle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách.

Poskytujeme péči v domácím prostředí 24 hodin denně včetně víkendů a svátků. Pomáháme všem lidem bez rozdílu. Zejména seniorům se sníženou schopností pohybu, osobám trpícím Alzheimerovou demencí či Parkinsonovou nemocí, artrózou i po mozkové mrtvici. V poslední době nás často oslovují lidé po chemoterapii a rodiče dětí s postižením. Jsme tu i pro ty, kteří celodenně pečují o své blízké a podporují je v přání žít v domácím prostředí.

 

V ČEM JSME JEDINEČNÍ?

Naši asistenti s Vámi pracují s úctou, respektují Vaše požadavky na místo a čas poskytované péče.

Naši asistenti se o Vás postarají doma či v nemocnici, při vyřizování pochůzek na úřadě nebo při návštěvě kulturního zařízení nebo bohoslužby.

Naši asistenti dokážou pracovat s invalidním vozíkem i zajistit osobní hygienu na lůžku, naučí se zacházet s Vašimi kompenzačními pomůckami, dokážou Vám být oporou na procházce nebo Vám zajistí nákup, jaký si přejete. Dokážou udržet Váš byt v pořádku a pěkně uklizený.

Naši asistenti Vám jsou na blízku, když si chcete popovídat, umí naslouchat Vašim bolestem a trápením.

S ČÍM VÁM POMŮŽEME?

 • s péčí o sebe, oblékáním, polohováním
 • s osobní hygienou či koupáním
 • s vařením, přípravou a podáním jídla
 • s úklidem domácnosti
 • s nákupy
 • s doprovody k lékaři, na úřady, na procházku, za kulturou, sportem nebo na bohoslužby
 • s nasloucháním a psychickou podporou při vážných životních událostí
 • s dalšími úkony každodenního života

 

PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA

Všem lidem, kteří chtějí zůstat ve svém domácím prostředí, ale jejich zdravotní omezení vyžaduje pomoc druhé osoby.

 • Osobám se sníženou soběstačností dětem od 1 roku, dospělým a seniorům
 • Osobám s tělesným postižením
 • Osobám s mentálním postižením
 • Osobám s chronickým onemocněním

 

KDO JSOU OSOBNÍ ASISTENTI

Naši osobní asistenti jsou spolehliví, zodpovědní, empatičtí. Na tyto i další vlastnosti je kladen důraz už při jejich výběru. Mají mnoho cenných zkušeností z praxe.

Pro nás jsou osobní asistenti důležitými lidmi, o které co nejlépe pečujeme, aby potom oni mohli poskytovat profesionální péči vám. Poskytujeme podporu formou konzultací, supervizí a dalšího vzdělávání, které přispívá ke zlepšování kvality služby.

 

CO BYSTE JEŠTĚ MĚLI VĚDĚT?

Osobní asistence je poskytována v Olomouci a okolních obcích v dosahu městské dopravy a platit ji můžete z příspěvku na péči, o který je třeba požádat na příslušném sociálním odboru.

Osobní asistence není zdravotní péče a nelze ji platit ze zdravotního pojištění. Lze na ni ale čerpat příspěvek na péči. Podle míry Vaší nesoběstačnosti Vám může být přiznán příspěvek v rozmezí 880 Kč až 13.200Kč. Zprostředkujeme poradenství v oblasti příspěvku na péči, o dalších sociálních službách a o vhodných kompenzačních pomůckách.

Osobní asistence vhodně doplňuje péči rodiny nebo domácí ošetřovatelské či hospicové péče nebo pečovatelské služby.

 

„Denně řešíme Vaše starosti“

„Pomáháme v péči o Vaše blízké.“

„Podporujeme Vaši samostatnost

 a soběstačnost“ 

CENÍK

Úhrada se vztahuje na pravidelnou i jednorázovou asistenci uživatelům této služby a je vyjádřena hodinovou sazbou.

Cena za osobní asistenci v pracovní dny…..……………....…..…………...…….……110,- Kč/hod.
Cena za osobní asistenci během víkendu, státního svátku a od 22:00 do 6:00.…......130,- Kč/hod.

Osobní asistence - kontakt

Kontakt

Maltézská pomoc, o. p. s.

Centrum Olomouc
Wurmova 7
779 00 Olomouc

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.