Osobní asistence - kontakt

Vedoucí služby, sociální pracovnice                                   Sociální pracovník

                                                             

Mgr. Daniela Gajdošíková                                                         Bc. Václav Skalický, DiS.

Tel:   731 619 694                                                                       Tel: 731 633 746

E-mail: asistence-ol@maltezskapomoc.cz                              E-mail: vaclav.skalicky@maltezskapomoc.cz 

Osobní asistentky

       

Romana Bradová      Radmila Čoupková        Karolína Dvorská          Jitka Herentinová 

"S úsměvem jde         "Pomáhat druhým mě

všechno lépe."            naplňuje"

 

   

Alena Hrnčířová         Ivana Jakoubková     Alexandra Králová    Dagmar Kratochvílová   

                                      "Úsměv těch,

                                       o které pečuji,

                                       je pro mne velkou

                                      odměnou."

 

    

Danuše Macurová       Alexandra Sedlaříková  Miroslava Straková      Vlasta Syslová

"Spolu to určitě             "Práci nedělám,

 zvládneme."                  protože musím,

                                       ale protože chci."

 

  

Lenka Ulrichová           Petra Závodná            Jaroslav Zigo

 

Kontakt

Maltézská pomoc, o. p. s.

Centrum Olomouc
Wurmova 7
779 00 Olomouc

Fotogalerie

V Olomouci proběhlo setkání dobrovolníků a zaměstnanců Maltézské pomociDětský preventivně vzdělávací pobyt Maltézské pomoci ve Velkých Karlovicích (2017)

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.