Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením, Pomoc pečujícím při hlídání nemocných a zdravotně postižených - kontakt

Koordinátorka

Mgr. Lucie Švábová

Tel: 731 619 695

E-mail: seniori-ol@maltezskapomoc.cz 

 

Koordinátorka

Mgr. Alžběta Dvořáková, DiS.

Tel: 732 789 001

E-mail: alzbeta.dvorakova@maltezskapomoc.cz 

Kontakt

Maltézská pomoc, o. p. s.

Centrum Olomouc
Wurmova 7
779 00 Olomouc

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.