Pomoc osobám se zdravotním postižením při jednorázových akcích, Dobrovolníci v nemocnicích a zdravotnických zařízeních - kontakt

Koordinátorka

Mgr. Lucie Švábová

Tel: 731 619 695

E-mail: seniori-ol@maltezskapomoc.cz 

Kontakt

Maltézská pomoc, o. p. s.

Centrum Olomouc
Wurmova 7
779 00 Olomouc

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.