Moderní senior

Informace o projektu vzdělávání seniorů

Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc, ve spolupráci se Statutárním městem Olomouc a Olomouckým krajem realizuje projekt vzdělávání seniorů v oblasti moderních technologií. Tato stránka obsahuje podrobnější informace k projektu.

 

Projekt vzdělávání seniorů v oblasti moderních technologií

Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc za podpory Magistrátu města Olomouce a Olomouckého kraje realizuje od roku 2010 projekt vzdělávání seniorů v oblasti moderních technologií, jehož cílovou skupinou jsou primárně olomoučtí senioři. Dosud kurzy absolvovalo přes 400 osob, jejichž průměrný věk je okolo 65 let. Vzdělávací kurzy jsou zaměřené na praktické používání notebooků či PC, internetu a digitálních fotoaparátů a na následné úpravy digitální fotografie. Ve výuce je zahrnuta i osvěta týkající se prevence kriminality, zejména se zaměřením na moderní technologie.

 

Obecné informace

Evidujeme všechny zájemce, kteří nám předali své vyplněné formuláře, a můžeme ujistit, že s nimi počítáme při plánování dalších kurzů. Při obsazování kurzů mívají přednostní právo senioři, kteří jsou zaregistrovaní dříve. Vzhledem k oblíbenosti kurzů a velkému zájmu není možné zařadit všechny seniory v krátké době, proto prosíme o trpělivost.

Jak jsou kurzy realizovány?

Abychom zajistili vysoce efektivní školení, jsou kurzy zpravidla plánovány pro 6 osob. S tímto obsazením jsme schopni garantovat dostatek časového prostoru lektora pro každého účastníka. Z našich kurzů odchází senioři vzděláni na velmi dobré úrovni. S mnoha seniory i po skončení kurzů dále komunikujeme elektronicky, což svědčí o vysoké kvalitě výuky.

Výuka je realizována v celkovém počtu 30 hodin rozdělených do 10 lekcí po 3 hodinách. Každá 3 hodinová lekce je složena z opakovací části, nové látky a upevňování nové látky. Lekce je proložená přestávkami dle potřeb účastníků.

Kurzy nyní probíhají na adrese Wurmova 7 v areálu Centra Maltézské pomoci. V učebně je k dispozici šest notebooků. V případě potřeby je možné vzdělávat se také na vlastním notebooku seniora, pokud si ho senior do výuky přinese s sebou.

Seniorům se věnujeme také individuálně formou poskytování samostatného individuálního poradenství v práci s počítačem a chytrým telefonem. Můžete se na nás obrátit v jakémkoli případě, když budete mít problém s vaším zařízením.

 

Nabídka vzdělávacích kurzů

Základy práce s počítačem (PC pro začátečníky, PC pro mírně pokročilé):

  • Délka kurzu: 10 lekcí po 3 hodinách | 1x týdně
  • Náplň kurzu: Základní ovládání PC, práce s okny, tvorba a editace složek, vytváření souborů, psaní textu, práce s webovým prohlížečem, používání nejznámějších služeb na Internetu, orientace na webu, práce s e-maily, volání přes program Skype

Digitální fotografie:

  • Délka kurzu: 10 lekcí po 3 hodinách | 1x týdně
  • Náplň kurzu: Nastavení a poznání digitálního fotoaparátu, teorie focení, praktické focení, stažení fotografií z paměťové karty do PC a organizace fotografií, základní úpravy fotografií (změna velikosti, barev), tvorba webových fotogalerií, tvorba
  • Kurz je určený seniorům, kteří již zvládají práci s počítačem a chtějí se zdokonalit

Kurz chytrých telefonů:

  • Délka kurz: 6 lekcí po 2 hodinách 1x týdně
  • V kurzu se senioři dozví, jak pravovat s mobilním telefonem, jak ho správně ovládat, jak ho využívat bezpečně, jak využívat aplikace a internet či jak správně fotit a následně fotografie převést do počítače či je sdílet svým přátelům.

Součástí kurzů jsou vždy základní informace týkající se prevence kriminality a informace pojednávající o bezpečnostních rizicích a bezpečnostních zásadách při práci s moderními technologiemi. Tyto zásady jsou seniorům v průběhu kurzů průběžně vštěpovány, prakticky se s nimi seznamují a učí se reagovat na různé rizikové situace. 

Cena kurzů

Finanční spoluúčast seniora za celý kurz v rozsahu 30 hodin činí 1.000 Kč. U kurzu chytrých telefonů je cena 500 Kč.

 

Jak se do vzdělávacích kurzů zaregistrovat

1) Osobně na adrese Maltézské pomoci (Wurmova 7), každé pondělí od 14 do 16 hodin. Zde můžete vyplnit registrační dotazník, zeptat se na všechny potřebné informace a zjistit si vše potřebné.

 

Letáček ke stažení zde: http://www.maltezskapomoc.cz/admin/files/ModuleCentrumText/132/moderni-senior-letak.pdf

 

Vzdělávání seniorů - kontakt

Kontakt

Maltézská pomoc, o. p. s.

Centrum Olomouc
Wurmova 7
779 00 Olomouc

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.