Moderní senior

Informace o projektu vzdělávání seniorů

Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc, ve spolupráci se Statutárním městem Olomouc realizuje projekt vzdělávání seniorů v oblasti moderních technologií. Tato stránka obsahuje podrobnější informace k projektu.

 

Projekt vzdělávání seniorů v oblasti moderních technologií

Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc za podpory Magistrátu města Olomouce a Olomouckého kraje realizuje od roku 2010 projekt vzdělávání seniorů v oblasti moderních technologií, jehož cílovou skupinou jsou primárně olomoučtí senioři. Dosud kurzy absolvovalo 357 osob, jejichž průměrný věk je okolo 70 let. Vzdělávací kurzy jsou zaměřené na praktické používání notebooků či PC, internetu a digitálních fotoaparátů a na následné úpravy digitální fotografie. Ve výuce je zahrnuta i osvěta týkající se prevence kriminality, zejména se zaměřením na moderní technologie.

 

Obecné informace

V průběhu letošního roku 2017 spouštíme další sérii kurzů práce s počítačem pro seniory. Máme v plánu uskutečnit kurzy na PC jak pro úplné začátečníky, tak také pro mírně pokročilé. Zcela jistě budeme tento rok realizovat i kurzy digitální fotografie.

Evidujeme všechny zájemce, kteří nám předali své vyplněné formuláře, a můžeme ujistit, že s nimi počítáme při plánování dalších kurzů. Při obsazování kurzů mívají přednostní právo senioři, kteří jsou zaregistrovaní dříve. Vzhledem k oblíbenosti kurzů a velkému zájmu není možné zařadit všechny seniory v krátké době, proto prosíme o trpělivost.

Jak jsou kurzy realizovány?

Abychom zajistili vysoce efektivní školení, jsou kurzy zpravidla plánovány pro 6 osob. S tímto obsazením jsme schopni garantovat dostatek časového prostoru lektora pro každého účastníka. Z našich kurzů odchází senioři vzděláni na velmi dobré úrovni. S mnoha seniory i po skončení kurzů dále komunikujeme elektronicky, což svědčí o vysoké kvalitě výuky.

Výuka je realizována v celkovém počtu 30 hodin rozdělených do 10 lekcí po 3 hodinách. Každá 3 hodinová lekce je složena z opakovací části, nové látky a upevňování nové látky. Lekce je proložená přestávkami dle potřeb účastníků.

Kurzy nyní probíhají na adrese Wurmova 7 v areálu Centra Maltézské pomoci. V učebně je k dispozici šest notebooků. V případě potřeby je možné vzdělávat se také na vlastním notebooku seniora, pokud si ho senior do výuky přinese s sebou.

Seniorům se věnujeme také individuálně formou poskytování samostatného individuálního poradenství v práci s počítačem, instalací a úpravou programového vybavení PC, případně jinými souvisejícími radami a pomocí.

Nabídka vzdělávacích kurzů

Základy práce s počítačem (PC pro začátečníky, PC pro mírně pokročilé):

  • Délka kurzu: 10 lekcí po 3 hodinách | 1x týdně
  • Náplň kurzu: Základní ovládání PC, práce s okny, tvorba a editace složek, vytváření souborů, psaní textu, práce s webovým prohlížečem, používání nejznámějších služeb na Internetu, orientace na webu, práce s e-maily, volání přes program Skype

Digitální fotografie:

  • Délka kurzu: 10 lekcí po 3 hodinách | 1x týdně
  • Náplň kurzu: Nastavení a poznání digitálního fotoaparátu, teorie focení, praktické focení, stažení fotografií z paměťové karty do PC a organizace fotografií, základní úpravy fotografií (změna velikosti, barev), tvorba webových fotogalerií, tvorba
  • Kurz je určený seniorům, kteří již zvládají práci s počítačem a chtějí se zdokonalit

Součástí kurzů jsou vždy základní informace týkající se prevence kriminality a informace pojednávající o bezpečnostních rizicích a bezpečnostních zásadách při práci s moderními technologiemi. Tyto zásady jsou seniorům v průběhu kurzů průběžně vštěpovány, prakticky se s nimi seznamují a učí se reagovat na různé rizikové situace. 

Cena kurzů

Finanční spoluúčast seniora za celý kurz v rozsahu 30 hodin činí 1.000 Kč. 

 

Jak se do vzdělávacích kurzů zaregistrovat

1) Osobně na adrese Maltézské pomoci (Wurmova 7), každé pondělí od 14 do 16 hodin. Zde můžete vyplnit registrační dotazník, zeptat se na všechny potřebné informace a zjistit si vše potřebné.

2) Stažením registračního formuláře, ten následně vyplníte, vytisknete a podepíšete. Následně oskenujete a zašlete na e-mail: modernisenior@maltezskapomoc.cz.

Formulář ke kurzům PC a formulář ke kurzům fotografie.

 

Letáček ke stažení zde: http://www.maltezskapomoc.cz/admin/files/ModuleCentrumText/132/moderni-senior-letak.pdf

Přečtěte si článek o našem projektu, který vyšel v Olomouckých listech (4/2016)!

 

Vzdělávání seniorů - kontakt

 

Kontakt

Maltézská pomoc, o. p. s.

Centrum Olomouc
Wurmova 7
779 00 Olomouc

Fotogalerie

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.