Pomoc osamoceným seniorům (Dobrovolnický program: Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením)

Kontakt

Maltézská pomoc, o. p. s.

Centrum Otrokovice

náměstí 3. května 166

765 02 Otrokovice 

Fotogalerie

Pomoc osamoceným seniorům (Dobrovolnický program: Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením)Reminiscence na Charitě sv. Anežky (Dobrovolnický program: Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením)

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.