Kontakty

Kontaktní den: úterý 15.00 do 17.00

Koordinátorka Centra

 

Mgr. Romana Rochovanská

E-mail: otrokovice@maltezskapomoc.cz

Tel:  737 589 644

 


 

Vedoucí Centra

ThLic. Michal Umlauf

e-mail: michal.umlauf@maltezskapomoc.cz

Tel: 736 620 804

 

Adresa:

Maltézská pomoc o. p. s.

Centrum Otrokovice

náměstí 3. května 166

765 02 Otrokovice 

Kontakt

Maltézská pomoc, o. p. s.

Centrum Otrokovice

náměstí 3. května 166

765 02 Otrokovice 

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.