Naše dobrovolnické programy

Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením (dobrovolnický program)

Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny (dobrovolnický program)

Pomoc osobám se zdravotním postižením při jednorázových akcích (dobrovolnický program)

Kontakt

Maltézská pomoc, o. p. s.

Centrum Otrokovice

náměstí 3. května 166

765 02 Otrokovice 

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.