Zpráva o činnosti otrokovického Centra Maltézské pomoci k 30. červnu 2016

Publikováno: 09.08.2016

Přečtěte si, jak se rozvíjely dobrovolnické programy otrokovického Centra Maltézské pomoci v prvním pololetí roku 2016.

Naši dobrovolníci v 1. pololetí 2016 vykonávali činnost v programu Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením. Od června začalo docházet prvních 5 dobrovolníků do Nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Mezi pobytová zařízení, do kterých dobrovolníci docházeli a i nadále docházejí, patří: Domovinka a Domov pro seniory na Charitě sv. Anežky. Celkový počet dobrovolníků je 14. Počet klientů: 20 klientů (Domovinka 3, Domov Charita 8, domácnosti 4; nemocnice 5)

Počet odpracovaných dobrovolnických hodin za 1. pololetí: 175 hodin

  • V květnu proběhla výstava o Maltézské pomoci ve vestibulu městské knihovny v Otrokovicích
  • V červnu jsme se zúčastnili výstavy Normální je pomáhat v Městském divadle ve Zlíně
  • V červnu setkání s vrchní sestrou LDN Nemocnice Tomáš Bati a nemocniční kaplankou; do nemocnice začali docházet první dobrovolníci.

 

Monika Lagová, koordinátorka Centra

 

 

Zobrazit všechny novinky >

Kontakt

Maltézská pomoc, o. p. s.

Centrum Otrokovice

náměstí 3. května 166

765 02 Otrokovice 

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.