Bezdomovci - lidé jako my

Publikováno: 22.07.2016

21. června 2016 se pracovníci našeho programu „Pomoc lidem v sociální nouzi“ setkali s dalšími pražskými organizacemi pomáhajícími lidem bez domova. Setkání se konalo v rámci pracovní skupiny „Bezdomovci, lidé jako my“ a bylo prvním z plánované řady.

Na setkání dorazili odborníci i zájemci o problematiku z řad veřejnosti. Setkání se zaměřilo na úskalí prezentace problematiky bezdomovectví a na to, jakým způsobem by se mělo zlepšit informování široké veřejnosti.

Kritika se nevyhnula ani samotným odborníkům a zástupcům organizací. Jako velmi palčivý problém se ukázala zejména přílišná odbornost. Z probíhající diskuze vyplynulo, že kombinace sociálně citlivého vyjádření a inklinace k věcnému popsání problematiky bezdomovectví vede k tomu, že články a příspěvky, které poskytujeme běžným občanům, jsou pro ně nesrozumitelné a mnohdy zavádějící.  Padaly i různé návrhy, jak danou situaci řešit a problematiku lépe komunikovat, od zapojení studentů z oborů žurnalistiky a fotografie, až po snahu iniciovat vznik filmu.

Proč ale nezačít rovnou tady? Napište nám, co byste si přáli  vědět o našem programu a práci.

 

jan.kubacak@maltezskapomoc.cz 

koordinátor projektu

Zobrazit všechny novinky >

Kontakt

Maltézská pomoc, o. p. s.

Centrum Praha

Lázeňská 2

118 00 Praha 1 - Malá Strana

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.