Jak aktuálně funguje Maltézská pomoc

Publikováno: 20.03.2020

Nově nařízená bezpečnostní opatření spojená s šířením viru Covid-19 ovlivňují životy všech a pochopitelně tedy i fungování Maltézské pomoci. Námi poskytovaná osobní asistence však probíhá nadále bez omezení a je teď o to důležitější.

V důsledku uzavření škol byla ze strany Maltézské pomoci přerušena doprava dětí s kombinovaným postižením do škol. Dále byla pozastavena osobní asistence u části klientů, o které se začali starat příbuzní, kteří mají buď práci přerušenou nebo nařízenou z domova. Tito klienti tvoří asi 25% našich služeb. Nenabízíme v současnosti ani vzdělávací kurzy pro seniory, akce pro rodiny a dobrovolnickou službu u seniorů ubytovaných ve zdravotních zařízeních.

Od středy 18.3. bude z nařízení vlády pozastavena sociální aktivizace pro rodiny s dětmi a pro seniory. Pracovníci Maltézské pomoci tak tam, kde je to možné, přejdou z osobních kontaktů na kontakt přes e-mail či telefon. U klientů, kde to možné není, budeme hledat náhradní řešení, jak jim pomáhat. V současnosti jsme schopni vyhovět novým požadavkům o osobní asistenci ve většině center.

Nové informace o aktuálním dění: 

Celostátní karanténa dostala do svízelné situace stovky seniorů, kteří bydlí doma, k běžnému životu ale potřebují výpomoc třeba s oblékáním či vařením. Právě těm pomáhají osobní asistentky Maltézské pomoci v pěti českých a moravských centrech. Za seniory i teď nadále docházejí do domácností. Jejich práci ale ohrožuje nedostatek roušek a hygienického materiálu, prosí proto o výpomoc sousedy z okolí. Již mnoho lidí s dobrým srdcem Maltézské pomoci pomohlo a dodalo a stále dodává roušky pro osobní asistenty, aby mohli pokračovat ve službě o seniory či o osoby se zdravotním postižením.

http://www.maltezskapomoc.cz/praha/novinky/maltezska-pomoc-dal-pomaha-seniorum-osobnim-asistentum-vsak-schazely-rousky-dopomohli-dobrovolnici

Původní znění z 18. bžezna

Máme akutní nedostatek ochranných pomůcek pro asistentky i dobrovolníky v městech, kde nabízíme osobní asistenci: v Olomouci, Praze, Mělníku, Žatci a Brně. Přijímáme proto ušité roušky ode všech, kdo by nám mohl pomoci.

Kromě osobních asistentů pracuje většina našich zaměstnanců z domova. V jednotlivých centrech jsou denní služby pro případné návštěvy. Zatím dokážeme vyhovět všem žádostem o pomoc v oblasti naší působnosti.

Maltézská pomoc také děkuje České Maltézské mládeži za nabídku pomoci. Ta již od 17. března zajistí hlídání syna jedné naší osobní asistence, protože byla zastavena činnost mateřské školky. Paní asistentka tak může dále pomáhat klientům a nemusí zůstat doma. Nabídka dále trvá i pro případné zásobování seniorů potravinami, což budeme využívat dle případné potřeby. 

Za Maltézskou pomoc děkuje 

Jiří Juda

Přispějte, prosíme, na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.

Zobrazit všechny novinky >

Kontakt

Maltézská pomoc, o. p. s.

Centrum Praha

Lázeňská 2

118 00 Praha 1 - Malá Strana

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.