Osobní asistence Maltézské pomoci v Praze 2019. Jak si vedla?

Publikováno: 28.02.2020

V roce 2019 jsme poskytli 177 klientům 34 557,75 hodin péče. Podařilo se nám tak zvýšit počet hodin péče a počet klientů oproti předchozímu roku, a to i přesto, že jsme se nadále potýkali s nedostatkem vhodných zájemců o práci osobní asistentky.

Na podzim tohoto roku jsme ve spolupráci s AMI Communications natočili tři krátké videospoty, které představily službu osobní asistence pro seniory v Maltézské pomoci. Videa byla zaměřená na nábor osobních asistentek, ale měla také zvýšit povědomí veřejnosti o této službě a organizaci jako takové.
Nedostatek nových osobních asistentek kontrastoval ještě výrazněji než v předchozích letech s vysokým počtem zájemců o službu. 

V tomto roce jsme zaznamenali 453 kontaktů ze strany zájemců o službu, tedy téměř o sto více než v minulém roce. Z tohoto počtu jsme úspěšně zajistili asistenci ve 104 případech, stejný počet zájemců jsme museli odmítnout, 40 kontaktů bylo pouze informačního rázu a 193 požadavků zrušili sami zájemci.

Zvyšování kvality služby
Kromě efektivnější koordinace služby se věnujeme také zvyšování její kvality. Koordinátorky navštěvují častěji klienty u nich doma a vždy, když je to potřebné, doprovázejí asistentku na její první asistenci. U nových asistentek jsme zavedli povinné setkání s koordinátorkou služby po prvním měsíci odpracované práce. Toto setkání asistentkám je plánováno na určitý čas, proplácíme ho a jeho smyslem je „doškolení“ asistentky - koordinátorka s asistentkou při něm reflektují zavedení metodiky z úvodního školení do praxe. Na konci roku jsme se intenzivně věnovali revizi individuálních plánů péče u klientů. Koordinátorky navštívily všechny své klienty, provedly sociální šetření a revizi plánu.

Celkový počet asistentek za rok 2019: 62
Celkový počet klientů za rok 2019: 177
Počet hodin přímé péče: 34 557,75
Aktuální počet koordinátorů služby: 4
Počet zájemců o službu: 453

Autor: Radka Vališková

Přispějte, prosíme, na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.

Zobrazit všechny novinky >

Kontakt

Maltézská pomoc, o. p. s.

Centrum Praha

Lázeňská 2

118 00 Praha 1 - Malá Strana

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.