Dobrovolníci z Přerově pomáhali na Národním eucharistickém kongresu v Brně 16. – 17. 10. 2015

Kontakt

Maltézská pomoc, o. p. s.

Centrum Přerov

Palackého 2833/17a

750 02 Přerov 2

Fotogalerie

Setkání dobrovolníků v PřerověSupervize – pravidelné setkání dobrovolníků v centru Sonus v Přerově

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.