Udílení ceny Křesadlo za rok 2014 pro Olomoucký kraj – „ceny pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“. Oceněna byla naše dobrovolnice Eva Kvašňáková, která dochází za klientem do Domova pro seniory v Přerově.

Kontakt

Maltézská pomoc, o. p. s.

Centrum Přerov

Palackého 2833/17a

750 02 Přerov 2

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.