Kontakty

Kontaktní den: úterý 16:00 – 17:00 hod.

 

Koordinátorka dobrovolníků

Jitka Bílková

E-mail: prerov@maltezskapomoc.cz 

Tel:  736 620 891


Vedoucí Centra

ThLic. Michal Umlauf

E-mail: michal.umlauf@maltezskapomoc.cz 

Tel:  736 620 804

 

Adresa:

Maltézská pomoc, o.p.s.

Centrum Přerov

Palackého 2833/17a,

750 02 Přerov 2

Kontakt

Maltézská pomoc, o. p. s.

Centrum Přerov

Palackého 2833/17a

750 02 Přerov 2

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.