Naše dobrovolnické programy

Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením

Pomoc pečujícím při hlídání nemocných a osob se zdravotním postižením

Pomoc osobám se zdravotním postižením při jednorázových akcích

Kontakt

Maltézská pomoc, o. p. s.

Centrum Přerov

Palackého 2833/17a

750 02 Přerov 2

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.