Zpráva o činnosti přerovského Centra Maltézské pomoci k 30. červnu 2016

Publikováno: 10.08.2016

Přečtěte si, jak se rozvíjely dobrovolnické programy přerovského Centra Maltézské pomoci v prvním pololetí roku 2016.

V průběhu prvního pololetí roku 2016 bylo aktivně zapojených v dobrovolnickém programu v Přerově 40 osob. Všichni dobrovolníci jsou zařazení do projektu - Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením.

V rámci naší činnosti navštěvujeme klienty:

  • Domova pro seniory v Přerově, Kabelíkova 14a 
  • Domova s pečovatelskou službou (U Žebračky 18, Trávník 1, Jižní čtvrť I/25, Předmostí - Tyršova 48)

Klientům, kteří žijí v těchto zařízeních, se snaží zpříjemnit čas jejich života 22 dobrovolníků Maltézské pomoci v Přerově. Ostatních 18 dobrovolníků dochází ke klientům, kteří jsou v domácí péči.

  • Během prvních šesti měsíců roku 2016 věnovali naši dobrovolníci svým klientům 790  hodin.
  • Dále dobrovolníci Maltézské pomoci pomáhali s organizací Večírku pro zdravotně postižené.
  • Nově zapojení dobrovolníci se účastnili Vzdělávacího kurzu pro nové dobrovolníky.
  • Činnost Maltézské pomoci byla v měsíci červnu prezentována na akci - Noci kostelů 2016.
  • Supervizní setkání dobrovolníků v první polovině roku 2016 se konalo v měsíci únor, duben a červen.

 

Jitka Bílková, koordinátorka Centra

Zobrazit všechny novinky >

Kontakt

Maltézská pomoc, o. p. s.

Centrum Přerov

Palackého 2833/17a

750 02 Přerov 2

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.