Kontakt

Pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením

Martina Komárková

martina.komarkova@maltezskapomoc.cz

731 695 386

Kontakt

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.