Naše dobrovolnické projekty

Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením

Staňte se dobrovolníkem, darujte svůj čas a pomozte tím potřebným. Naši dobrovolníci vykonávají svou aktivitu v Domově seniorů Prostějov, p. o. (Nerudova 70) a v Chráněném bydlení Daliborka (zařízení Charity); jedna dobrovolnice se věnovala
klientce v domácím prostředí.


Rádi uvítáme každého zájemce o dobrovolnickou službu, kterému není lhostejný život lidí kolem sebe. V případě zájmu se můžete obrátit na koordinátorku centra Prostějov.

Kontakt

Gabriela Logajová

tel. +420 731 695 386
email: gabriela.logajova@maltezskapomoc.cz

Kontakt

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.