Staňte se dobrovolníkem Maltézské pomoci

Nabídka dobrovolnictví v Maltézské pomoci

Kontakt: 

 

Ke stažení: 

(Tento dotazník si v případě Vašeho zájmu o dobrovolnictví můžete vyplnit již doma a pak s ním zamířit na dané centrum Maltézské pomoci, kde se dozvíte další potřebné informace.)

 

Naše dobrovolnické programy:

 

  1. Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením a Pomoc pečujícím při hlídání nemocných a zdravotně postižených

Jde o terénní programy, jejichž cílem je podněcovat připravené dobrovolníky k vytvoření konkrétního pomáhajícího vztahu mezi ním a klientem, aby tím bylo vytvořeno přátelství přerůstající bránu ústavního pobytového zařízení nebo domácnosti, a tím bylo umožněno staršímu, nemocnému nebo postiženému člověku začleňování do společnosti – to samozřejmě v mezích jeho individuálních psychomotorických a sociálních schopností,  dovedností, potřeb a přání. Dobrovolníkova aktivita by měla zvláště směřovat ke zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, k sociálně-terapeutickým činnostem a rovněž k pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Další možností je odlehčení velké zátěže při péči o dlouhodobě nemocnou nebo postiženou osobu v domácnosti. Pečovatel se tak může v dohodnuté době vzdálit z domácnosti a hlídání přebírá dobrovolník.

 

Tuto tradiční službu Maltézské pomoci poskytují dobrovolníci ve všech našich centrech. V Čechách však tento projekt přestává být podporován (nedostatek finančních zdrojů). Pokud v roce 2016 nezískáme žádné prostředky na její udržení, bude nutné ji výrazně omezit. Naopak na Moravě se daří dobrovolnickou činnost rozvíjet (Olomouc, Přerov, Šumperk) a je podporována.

 

  1. Podpora rodičů dětí se specifickým zdravotním postižením

Tento program si klade za cíl poskytnout oporu a pomoc rodičům dětí s postižením. Je rozložen ve dvou základních rovinách:

Volnočasové aktivity, odlehčovací aktivity a doprovod na tyto aktivity jsou převážně zabezpečovány dobrovolníky, kteří musejí být dobře seznámeni s celou problematikou daného postižení dítěte. Výběr a zařazení dobrovolníka do programu probíhá obdobně jako v programu Pět P.

Péče o postižené dítě je velmi náročná, a proto je každá pomoc vnímána ze strany rodičů velmi pozitivně. Možnosti zapojení jejich dětí s postižením do obvyklých volnočasových aktivit jsou velmi omezené, proto i naše služba, která hledá pomoc této cílové skupině, je velmi vyhledávána.

 

  1. Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny

Dobrovolníci tohoto programu tráví s dítětem jeho volný čas, podle přání rodiny organizují volnočasové aktivity, zajišťují doučování, doprovody na kroužky a vždy přirozenou formou učí děti navazovat přátelské vztahy. Dobrovolnický program se rozvíjí v těchto rovinách:

 

 

Jednorázové akce

V rámci jednotlivých dlouhodobých projektů probíhají i jednorázové akce. Z nich největší je každoroční Mezinárodní setkání vozíčkářů u příležitosti svátku svatých Cyrila a Metoděje během Dnů lidí dobré vůle na Velehradě. Na této akci bývá kolem 70 maltézských dobrovolníků, kteří poskytují asistenci vozíčkářům a pomáhají tam, kde je jich třeba.

 

 

Kde nás najdete

BrnoČeské BudějoviceJeseníkMělníkOlomoucOtrokovicePardubicePrahaPřerovŠumperkUherské HradištěValašské MeziříčíŽatec

Kontakt

Maltézská pomoc, o.p.s.
Lázeňská 2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
Tel. +420 257 534 935
E-mail: info@maltezskapomoc.cz

Fotogalerie

Dobrovolnický Program: Sociálně-aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodinyPoslední předprázdninové setkání (2014)-Na zahradě budeme dnes mít táborák…

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.